current language

ro

Ce trebuie să știi despre contractul de voluntariat

2022-02-24

scris deCoaliția pentru Voluntariat

Conform  reglementarilor aduse de Legea nr 78/ 2014, contractul de voluntariat este OBLIGATORIU. Organizația gazda are obligația de a încheia un astfel de contract.

Contractul de voluntariat, ca orice alt tip de contract, este documentul prin care organizația gazdă și voluntarul își stabilesc tipul de relație în care urmează să intre. El are rolul de a clarifica ce își asumă fiecare parte, care sunt drepturile pe care le au și oficializează, dacă vreți, promisiunea fiecăruia, că ce s-a stabilit urmează să fie respectat.

Din această cauză, contractul trebuie semnat înainte de începerea activității. El conține „regulile jocului” tocmai pentru activitatea care urmează să se desfășoare. 

Tot de aici putem clar deduce că un contract nu va putea niciodată să fie dovada faptului că activitatea de voluntariat s-a întâmplat. Organizația și voluntarul și-au dorit să realizeze ceva împreună la momentul semnării contractului, dar știm cu toții că pot interveni multe lucruri care să ne deturneze planurile. Vestea bună, e că legea ne oferă un alt instrument, certificatul, care are tocmai acest rol.

Definiție legală prevede că un contract de voluntariat (art. 3, lit. d) presupune angajamentul voluntarului de a presta o activitate de interes public, fără a fi remunerată, și a organizației de a oferi o activitate adecvată solicitării sau pregătirii voluntarului.

Mai trebuie să știm, că legea prevede și vârsta minimă de la care o persoană poate încheia un contract de voluntariat. Voluntarul cu care se încheie contractul este o persoană fizică, română sau străină, care deține capacitate de muncă, respectiv de la 16 ani sau de la 15 ani cu acordul părinților. Fără a intra în prea multe detalii juridice, prin lege sunt prevăzute câteva praguri de vârstă, care sunt corelate cu dezvoltarea psiho-emoțională medie a cetățenilor. 

Legea consideră că nu poate să țină responsabilă o persoană care nu a împlinit încă vârsta de 15 ani, pentru asumarea unor sarcini în cadrul unui proiect, pentru că la vârste foarte fragede, poate fi mai dificil chiar să înțelegi ce presupune un astfel de angajament. Bineînțeles că pot exista multe excepții, multe persoane din cele tinere sunt mai mult decât capabile să înțeleagă, să-și asume și să realizeze diferite sarcini, însă legea trebuie să protejeze societatea în general.

Ce conține contractul de voluntariat?

In textul legii nr 78/2014 găsim câteva elemente obligatorii și altele facultative.

Elementele obligatorii sunt:

 • Datele de identificare ale părților contractante;
 • Descrierea activităților ce urmează a fi prestate de către voluntar;
 • Timpul și perioada de desfășurare a activității de voluntariat;
 • Drepturile și obligațiile părților –articolele 12 –15 din Legea nr. 78/2014
 • Stabilirea cerințelor profesionale, a abilităților sociale, intereselor de dezvoltare, a celor de sănătate –confirmate prin certificate de sănătate sau alte documente;
 • Condițiile de reziliere a contractului.

Legea mai prevede și câteva drepturi și obligații minime pentru fiecare dintre cele două părți.

Drepturile Voluntarului

Obligațiile Organizației gazdă

 • de a desfășura activitatea de voluntariat în concordanță cu capacitatea și disponibilitatea pe care o are;
 • de a solicita organizației gazdă eliberarea certificatului de voluntariat însoțit de raportul de activitate;
 • dreptul la confidențialitate și protecția datelor personale;
 • dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat.
 • de a asigura desfășurarea activităților sub conducerea unui coordonator de voluntari
 • cu respectarea condițiilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă, în funcție de natura și de caracteristicile activității respective;

Drepturile Organizației gazdă

Obligațiile Voluntarului

 • de a stabili organizarea și funcționarea activității de voluntariat;
 • de a iniția conținutul fișei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea și pregătirea voluntarului, precum și la tipul de activități de voluntariat desfășurate de către organizația- gazdă;
 • de a exercita controlul asupra modului de implementare a fișei de voluntariat prin coordonatorul de voluntari;
 • de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de voluntariat, fișa de voluntariat și/sau în fișa de protecție a voluntarului.
 • de a presta o activitate de interes public, fără remunerație;
 • obligația unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului - îmbunătățirea calității vieții și reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea și gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială și, totodată, lupta împotriva excluderii sociale și discriminarea;
 • de a îndeplini sarcinile prevăzute în fișa de voluntariat, precum și respectarea instrucțiunilor stipulate în fișa de protecție a voluntarului;
 • de a păstra confidențialitatea informațiilor la care are acces în cadrul activității de voluntariat, pe perioada desfășurării contractului de voluntariat și pe o perioada de 2 ani după încetarea acestuia;
 • de a anunța indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat.

 

La aceste prevederi minime, se mai adaugă și 

 • posibilitatea organizației-gazdă de a suporta cheltuielile de hrană, cazare și transport pentru voluntar în desfășurarea activității sale de voluntariat, în limita sumelor alocate cu această destinație. 
 • posibilitatea organizației-gazdă de a suporta alte cheltuieli ocazionate de desfășurarea activității de voluntariat, cu excepția celor aferente muncii prestate de către voluntar în limita sumelor alocate cu această destinație. 
 • La solicitarea voluntarului, organizația-gazdă poate încheia contract de asigurare împotriva riscurilor de accident și de boală sau a altor riscuri ce decurg din natura activității, în funcție de complexitatea activității la care participă acesta și în limita sumelor alocate cu această destinație.

Toate aceste drepturi și obligații pot fi adaptate la modul de lucru și la procedurile organizației gazdă.

De exemplu, prin contract, se poate stabili cum exact constatăm neîndeplinirea obligațiilor voluntarului și ce consecințe are ea. Sau putem face referire la regulamentul nostru intern, codul de etică sau alte instrumente pe care le folosim, și putem spune că vom proceda după cum scrie acolo. Bineînțeles, înainte de semnarea contractului, voluntarul trebuie să vadă și aceste documente, ca să fie informat atunci când își asumă conținutul lor. 

Tot prin contract, am putea stabili și modul în care decontăm sau asigurăm voluntarului cheltuielile de hrană, cazare și transport. Le oferim noi? Le decontăm? În ce condiții. Dacă nu prevedem asta în contract, voluntarul mai poate renunța la cheltuielile de hrană, cazare și transport printr-o declarație pe propria răspundere, aprobată de conducerea organizației-gazdă.

Pentru modele de contract, vezi aici.

distribuie articolul

proiect derulat de:

partner logo
partner logo
partner logo
partner logo
partner logo
logo volunteering

Sursa ta de informații despre voluntariat în România.

Powered by  

logo linnify

contactează-ne

 • coalitia@voluntariat.ro