current language

ro

Cum a apărut Legea Voluntariatului in Romania

2022-02-24

scris deCoaliția pentru Voluntariat

România a adoptat în 2001 pentru prima oară o Lege a Voluntariatului, marcând Anul Internațional al Voluntariatului declarat de O.N.U. și fructificând în acest fel un context pozitiv pentru dezvoltarea voluntariatului, în țara noastră.

Legea din 2001 a fost ușor modificată în 2006, prin Legea 229/17 iulie 2006, care introducea caracterul opțional al contractului de voluntariat. 

În 2009, mai multe organizații neguvernamentale din România au început dezbateri pe tema neconcordanțelor între actele legislative cu privire la voluntariat precum și lipsa unor prevederi actualizate. Inițiatorul acestor consultări publice în 2009 a fost Pro Vobis - Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat

În acest context, Pro Vobis a fondat, împreună cu alte 24 de ONG-uri din toată țara o  federație pentru dezvoltarea voluntariatului în România, care și-a propus ca  prioritate, schimbarea legii voluntariatului.

În 2010 s-a înființat Federația VOLUM, structură care a preluat procesul de advocacy pentru modificarea Legii Voluntariatului și l-a implementat, împreună cu partenerii săi, până în iunie 2014, la momentul adoptării formei actuale a legii.

Mai mult, în ianuarie 2011, în cadrul acțiunilor naționale pentru marcarea Anului European al Voluntariatului 2011,  a fost constituit un grup de lucru pentru modificarea Legii Voluntariatului nr. 195/ 2001, care s-a întâlnit în mod constant pentru dezbateri. Inițiativa a fost sprijinită de către Autoritatea Națională de Sport și Tineret și a repus în discuție toate modificările dezbătute în perioada 2009-2010. Grupul de lucru a fost format din organizații de referință în domeniu, inclusiv membrii actuali ai Coaliției pentru Voluntariat.

Consultările publice și dezbaterile privind Legea Voluntariatului în perioada 2009-2012 au mobilizat peste 500 de persoane provenind din organizații, companii și instituții publice cu activități relevante în domeniul voluntariatului. 

Scopul inițiativei de advocacy a fost modificarea Legii Voluntariatului 195/2001 republicată și modificată, urmărind modificări pentru următoarele teme:

 • Îmbunătățirea și armonizarea cadrului legislativ pentru voluntariat
 • Îmbunătățirea mecanismelor de gestionare a cererii și ofertei de voluntariat
 • Recunoașterea voluntariatului ca experiență profesională
 • Dezvoltarea unui sistem de recunoaștere a competențelor dobândite prin voluntariat
 • Creșterea gradului de recunoaștere a valorii voluntariatului
 • Creșterea calității lucrului cu voluntarii

Principalele prevederi ale legii voluntariatului:

 1. Contractul de voluntariat + anexe (obligatoriu)
 2. Certificatul de voluntariat ( la cerere)
 3. Procedură Securitate și Sănătate în Muncă pentru voluntari (obligatoriu)
 4. Registrul de Evidență a Voluntarilor (obligatoriu)
 5. Rolul organizației gazdă și al coordonatorului de Voluntari

Așadar, în 2014 , au fost realizate cele mai recente actualizări ale cadrului legal privind voluntariatul în România, prin adoptarea Legii Voluntariatului nr. 78/2014, ca urmare a eforturilor Federației VOLUM - Federația Organizațiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în România și a partenerilor săi. ​

Demersul legislativ s-a bazat pe o amplă consultare cu organizațiile care lucrează cu voluntari și a avut un impact benefic asupra sectorului de voluntariat, atât prin creșterea calității programelor de voluntariat, cât și prin creșterea vizibilității și recunoașterii valorii acestora.

In urma unui alt demers realizat de Federația Volum cu sprijinul Casei de Avocatură Kinstellar – România, au apărut  modificările  aduse de Legea nr. 175/2016, pentru  Art 15 care a corectat o prevedere neclară din varianta din 2014 a Legii, astfel:

Articolul 15 din Legea nr. 78/2014

Modificările aduse de Legea nr. 175/2016

Art. 15. - (1) Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele obligaţii ale organizaţiei gazdă:


 1. obligaţia de a asigura desfăşurarea activităţilor sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea condiţiilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective; 1. obligaţia de a suporta cheltuielile de hrană, cazare şi transport pentru voluntar în desfăşurarea activităţii sale de voluntariat; 1.  obligaţia de a suporta alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţii de voluntariat, cu excepţia celor aferente muncii prestate de către voluntar.


(2) La solicitarea voluntarului, organizaţia gazdă poate încheia contract de asigurare împotriva riscurilor de accident şi de boală sau a altor riscuri ce decurg din natura activităţii, în funcţie de complexitatea activităţii la care participă acesta.

Art. 15 - (1) Contractul de voluntariat trebuie să cuprindă următoarele: 1. obligația organizației-gazdă de a asigura desfășurarea activităților sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea condițiilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă, în funcție de natura și de caracteristicile activității respective;

 1. obligația de a suporta cheltuielile de hrană, cazare și transport pentru voluntar în desfășurarea activității sale de voluntariat, în limita sumelor alocate cu această destinație. Voluntarul poate renunța la cheltuielile de hrană, cazare și transport printr-o declarație pe propria răspundere, aprobată de conducerea organizației-gazdă;

c) posibilitatea organizației-gazdă de a suporta alte cheltuieli ocazionate de desfășurarea activității de voluntariat, cu excepția celor aferente muncii prestate de către voluntar în limita sumelor alocate cu această destinație. Voluntarul poate renunța la cheltuielile mai sus menționate printr-o declarație pe propria răspundere, aprobată de conducerea organizației-gazdă.(2) La solicitarea voluntarului, organizația-gazdă poate încheia contract de asigurare împotriva riscurilor de accident și de boală sau a altor riscuri ce decurg din natura activității, în funcție de complexitatea activității la care participă acesta și în limita sumelor alocate cu această destinație.

 

În prezent, fondatorii Coaliției pentru Voluntariat au lansat un amplu proces de consultare a organizațiilor și instituțiilor care implică în mod activ voluntari, pentru a cunoaște și înțelege dificultățile acestora în aplicarea prevederilor Legii 78/2014 și pentru a identifica nevoia de sprijin și resurse pe care acestea o au. 

În urma acestui proces amplu de consultare cu peste 300 de reprezentanți ai peste 180 de structuri, în consultări online și față în față, precum și cu 15 experți din sectorul de voluntariat, Coaliția pentru Voluntariat va propune o politică publică privind voluntariatul, care conține și referiri la cadrul legislativ. Detalii despre aceasta puteți găsi aici

distribuie articolul

proiect derulat de:

partner logo
partner logo
partner logo
partner logo
partner logo
logo volunteering

Sursa ta de informații despre voluntariat în România.

Powered by  

logo linnify

contactează-ne

 • coalitia@voluntariat.ro