current language

en

The role and structure of the Coalition for Volunteering

2023-02-28

written byCoaliția pentru Voluntariat

Coaliția pentru Voluntariat – rol, structură și direcții strategice pentru dezvoltarea voluntariatului în România

Conceptul de voluntariat s-a dezvoltat exponențial în România în urma apariției Legii Voluntariatului 78/2014 și modificarilor aduse de Legea nr. 175/2016, ca rezultat al proceselor de lobby și advocacy desfășurate de sectorul neguvernamental. Cu toate acestea, infrastructura de voluntariat din România rămâne în continuare slab dezvoltată, foarte puține entități publice sau private având capacitatea și resursele
necesare pentru a acorda suport organizațiilor care lucrează cu voluntari sau cetățenilor care doresc să se implice în activități de voluntariat.

Totodată, practica voluntariatului la nivelul țării noastre rămâne cu mult sub media țărilor europene. În acest context, Coaliția pentru Voluntariat a apărut ca un răspuns la necesitatea unor entități care să aibă rolul de a agrega vocile și eforturile organizațiilor care implică
voluntari din România pentru ca infrastructura de voluntariat din România să fie recunoscută, implicată și susținută adecvat de către factorii de decizie.

Astfel, prin acțiunile sale, Coaliția și-a propus să creeze un context structurat de colaborare în vederea stimulării și dezvoltării unui cadru funcțional și flexibil de politici publice care susțin organizațiile și instituțiile care implică voluntari pentru maximizarea contribuției
voluntariatului la dezvoltarea oamenilor și comunităților.

Viziunea Coaliției pentru Voluntariat

Viziunea Coaliției pentru Voluntariat este ca infrastructura națională și locală pentru voluntariat din România să fie recunoscută, implicată și susținută adecvat de către toți factorii interesați. În acest sens, Coaliția acționează ca o rețea informală de organizații a cărei misiune este de a stimula dezvoltarea participativa a unui cadru funcțional și flexibil de politici publice care susțin organizațiile și instituțiile care implică voluntari pentru maximizarea contribuției voluntariatului la dezvoltarea oamenilor și comunităților.

Direcțiile strategice ale Coaliției pentru Voluntariat 

Viziunea Coaliției pentru Voluntariat va fi atinsă prin implementarea următoarelor 3 direcții strategice:

Coaliția pentru Voluntariat își va îndeplini viziunea strategică bazându-se pe implicarea directă și activă a organizațiilor care implică voluntari din România. Pentru a atinge acest deziderat, organizațiile care implică voluntari trebuie să aibă acces la resurse informaționale practice și actualizate în domeniul voluntariatului, acționând ca structuri informate și documentate. 

Schimbul de informații și resurse documentare practice va avea loc în contextul unei comunități de organizații care dezvoltă și practică voluntariatul de calitate, în conformitate cu reglementările legale. Comunitatea se construiește prin networking facilitat la nivel local și național și împuternicire prin informare și documentare.  Organizațiile care implică voluntari, informate și conectate, vor iniția și implementa acțiunea comună pentru a contribui la existența unui cadru de susținere și a unei practici adecvate a voluntariatului în România, prin implicarea lor în activități de advocacy & politici publice. Cadrul de susținere a voluntariatului include politici publice adecvate, reglementări de suport funcționale și date actualizate cu privire la dimensiunea, scopul și dinamica organizațiilor care implică voluntari. 

Guvernanță și membership

Sistemul de guvernanță și membership al Coaliției pentru Voluntariat este bazat pe următoarele tipuri de roluri: președinte (persoană fizică, reprezintă unul dintre membri fondatori, prin rotație), consiliul de coordonare (format din 6 membri, persoane fizice, 3 persoane care reprezintă membri fondatori și 3 persoane alese de către parteneri), fondatori (Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca), parteneri (persoane juridice, organizații neguvernamentale care implică voluntari), asociați (persoane fizice care îndeplinesc rolul de coordonatori de voluntari și se află într-o relație de colaborare cu un membru fondator, partener sau suporter), suporteri (persoane juridice, entități implicate în sectorul de voluntariat) și afiliați (persoane fizice, voluntari care au contract de voluntariat cu una dintre organizațiile  fondatoare sau partenere). 

Aderarea partenerilor la Coaliția pentru Voluntariat

Partenerii Coaliției pentru Voluntariat sunt persoane juridice, organizații neguvernamentale care implică voluntari. Aderarea unei organizații neguvernamentale care implică voluntari la Coaliția pentru Voluntariat se face pe bază de invitație adresată de către un fondator sau partener sau pe baza manifestării intenției de aderare la structură.

Invitația trebuie să fie redactată pe baza formularului standard elaborat de Coaliția pentru Voluntariat și însoțită de formularele standard pentru întocmirea dosarului de candidatură de către organizația invitată (formular de recomandare, chestionar cuprivire la standardele de calitate în managementul voluntarilor, declarație de asumare a principiilor etice și formular anonim pentru lista membrilor asociați și afiliați).

Invitația se consideră acceptată de către organizația invitată în momentul în care aceasta trimite către adresa principală de contact a CPV dosarul de aderare complet care cuprinde:

  • Invitația formală de aderare trimisă de către un membru fondator sau un partener CPV pe baza formularului standard de invitație;
  • Recomandări de la alte 2 organizații (fondatori sau parteneri) care susțin organizația candidată în scris, trimise la adresa coalitia@voluntariat.ro;
  • Chestionarul auto-administrat cu privire la conformitatea cu standardele de calitate în managementul voluntarilor asumat prin semnătură de către reprezentantul legal și coordonatorul de voluntari;
  • Declarația reprezentantului legal cu privire la cunoașterea, înțelegerea și acceptarea principiilor etice ale CPV pe baza formularului standard;
  • Lista membrilor asociați și afiliați care devin parte a Coaliției pentru Voluntariat odată cu validarea statutului de partener al organizației candidate, întocmită pe baza formularului standard pentru asociați și prin trimiterea registrului de evidență a voluntarilor completat la zi pentru afiliați – într-o formă anonimă, fără numele și prenumele voluntarilor.

Dosarul complet de aderare trebuie trimis în format electronic către Coaliția pentru Voluntariat în maxim 60 de zile calendaristice de la data invitației de aderare. 

Aderarea se validează de către Consiliul de Coordonare prin vot electronic în maxim 30 de zile de la primirea dosarului de aderare complet. 

share article

project carried out by:

partner logo
partner logo
partner logo
partner logo
partner logo
logo volunteering

Your source of information about volunteering in Romania.

Powered by  

logo linnify

contact us

  • coalitia@voluntariat.ro