useful tools

current language

en

Ghid SSM pentru activitatile de voluntariat

Acest ghid reprezintă un instrument dedicat organizațiilor neguvernamentale și instituțiilor publice care implică voluntari și vine în sprijinul acestora pentru a asigura îndeplinirea cerințelor privind securitatea și sănătatea în activitățile desfășurate de voluntari. Ghidul este realizat de către Federația VOLUM, cu sprijinul experților din cadrul Asociației Române pentru Securitate și Sănătate în Muncă și este menit să îndrume organizațiile în aplicarea corectă a cerințelor din cadrul Legii Voluntariatului nr. 7 8 / 2 0 1 4 .

icon
download file

Pozitia Coalitiei cu privire la propunerea B513/2021 de modificare a Legii voluntariatului

Acesta este punctul de vedere al Coaliției pentru Voluntariat cu privire la propunerea nr. B513/2021 de modificare a Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România. Punnctul de vedere a fost solicitat de Consiliul Economic și Social. Poziția noastră a fost de respingere a modificărilor, iar CES a acordat de asemena un aviz negativ, însă ea a fost adoptată în iulie, 2021 de Parlamentul României.

icon
download file

Document de poziție publică - Calitate în lucru cu voluntarii

Pentru a putea valorifica potențialul de mobilizare al comunității, implicarea voluntarilor trebuie să fie realizată într-un mod cât mai profesionist, sustenabil și susținut. Elementul cheie în întregul proces este coordonatorul de voluntari, care este în același timp arhitect - cel care planifică toate detaliile și direcționează contribuțiile echipei - și implementator - persoana care asigură desfășurarea cu succes a activităților. În acest document propunem o serie de elemente de bună practică pentru organizațiile care lucrează cu voluntari, care duc la realizarea unui program de voluntariat de calitate.

icon
download file

Document de poziție - Susținere pentru voluntariat

Pentru a dezvolta voluntariatul și a reailza gama largă de beneficii pe care le poate facilita atât la nivel individual cât și la nivelul întregii țări, este nevoie de o infrastructură de voluntariat sustenabilă, actualizată și flexibilă, care este susținută de toți actorii din comunitate. În acest document sunt prezentate un set de recomandări necesare pentru dezvoltarea capacității organizațiilor care implică voluntari și a voluntariatului în România.

icon
download file

Planul European pentru Voluntariat, 2030

Acest Plan servește drept ghid pentru toate părțile interesate de voluntariat, în special pentru factorii de decizie, în ceea ce privește măsurile care trebuie luate pentru ca voluntariatul să își atingă adevăratul potențial.

icon
download file

Certificat de voluntariat și raport de activitate

Conform Legii voluntariatului, certificatul de voluntariat trebuie să aibă anexat și raportul de activitate. Cele două documente trebuie să conțină cel puțin informațiile din acest model.

icon
download file

Registru pentru evidența voluntarilor

Document obligatoriu conform Legii Voluntariatului

icon
download file

Fisa de protecție a voluntarilor pentru instruire colectiva

Model fișă privind securitatea și sănătatea în muncă în activitățile de voluntariat. Document obligatoriu conform Legii Voluntariatului.

icon
download file

Fișa Voluntarului

Model de fișă a voluntarului, recomandată de bune practici. Ea ajută la clarificarea condițiilor în care va activa voluntarul și ne poate scuti uneori de explicații suplimentare. Document obligatoriu conform Legii Voluntariatului.

icon
download file

Contract de Voluntariat persoane 15-16 ani

Model de contract de voluntariat pentru tinerii cu vârste de 15-16 ani. Document obligatoriu conform Legii Voluntariatului.

icon
download file

10 per page

project carried out by:

partner logo
partner logo
partner logo
partner logo
partner logo
logo volunteering

Your source of information about volunteering in Romania.

Powered by  

logo linnify

contact us

  • coalitia@voluntariat.ro